Vammaisten työllisyyden tukeminen

Euroopan komission hyväksymässä Euroopan vammaisstrategiassa 2010-2020 on määritelty vammaisten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyvät kahdeksan osaa. Vammaisstrategia ja sen eri osat toimivat vahvana perustana vammaisten työllisyyden tukemiseen ja edistämiseen.