Tukijärjestöt vammaisten työllistymisen tukena

Kiinnostavatko kryptovaluutat? – opiskele tradenomiksi ja työllisty alalle

Tutkimusten mukaan suuri osa vammaisista haluaisi työskennellä, ja toisten tutkimusten mukaan suuri osa heistä olisi siihen kykeneviä. Tästä huolimatta vain pieni osa maamme vammaisista käy töissä.

Ensinnäkin tarvitsemme jonkinlaista asennemuutosta, jotta voisimme hyödyntää vammaisissa piilevän potentiaalin ja tarjotaksemme heille työtä, jonka kautta he voisivat kokea olevansa yhteiskuntamme aktiivisia ja täysivaltaisia jäseniä. Erilaisilla vammaisten tukijärjestöillä on tässä suuri ja vaativa tehtävä edessään.

Suomesta löytyy osaamista, mutta löytyykö tahtoa?

Arvovaltainen brittilehti on laajassa selvityksessään arvioinut suomalaisen terveydenhuollon laadultaan viiden kärkeen maailmassa. Suomesta löytyy kyllä monenlaista osaamista, mutta löytyykö tahtoa työllistää kaikki vammaiset, jotka haluaisivat tehdä työtä ja jotka siihen pystyvät? Vammaisen henkilön palkkaaminen saattaa vaatia työpaikalla joitakin erityisjärjestelyjä, mutta toisaalta tulee myös muistaa, ettei ihmistä saisi työhönottotilanteessa syrjiä vammansa vuoksi. Liian usein jäämme vain surkuttelemaan vammaisen kohtaloa ja unohdamme, että monin tavoin hänessä saattaa piillä aivan uskomatonta osaamista.

Vammaisten tukijärjestöjen tehtävänä on nostaa esiin vammaisissa piilevä potentiaali

Vammaisten tukijärjestöt ovatkin tiukan paikan edessä; heidän tehtävänsä on nostaa esiin vammaisissa piilevä potentiaali sekä osoittaa, kuinka tätä potentiaalia voisi käyttää parhaiten hyödyksi. Ehkä kaikista tärkeintä onkin vaikuttaa yhteiskunnan yleisiin asenteisiin ja asenneilmapiiriin.

Vammainen työntekijä esimerkiksi päiväkodissa auttaa, kaiken muun lisäksi, opettamaan lapsille erilaisuuden hyväksymistä. Tällainen työympäristö onkin erityisen hedelmällinen monin tavoin. Lapset ovat kuin avoimia kirjoja, joiden sivuille me aikuiset kirjoitamme joko hyväksynnän tai torjunnan sanoja. Kun pieni lapsi oppii pienestä pitäen kohtaamaan erilaisia ihmisiä luonnollisena osana elämää, ei hän elämänsä myöhemmässäkään vaiheessa kovin helposti koe erilaisuutta millään tavoin negatiivisena tai vaikeana asiana.

Jos vammaiset sen sijaan eristetään muista ihmisistä, ja erityisesti lapsista, on vieraantuminen huomattavasti todennäköisempää, jolloin vammaisten on entistä vaikeampaa toimia yhteiskunnassa sen täysivaltaisina jäseninä. Päiväkodeista löytyy runsaasti avustavia tehtäviä, jotka sopivat hyvin eri tavoin vammaisille henkilöille, kunhan vain heidän erityistarpeensa huomioidaan. Esimerkiksi satujen lukeminen lapselle onnistuu hyvin liikuntavammaiseltakin, koska lukeminen voi tapahtua paikallaan istuen. Samalla sekä lukija että kuuntelija oppivat toinen toisiltaan!