Tukea työllistymiseen

Työn tekeminen on tärkeää ihmisen itsetunnolle ja sosiaaliselle kanssakäymiselle. Erilaisten järjestöjen ja kunnallisten tukitoimien avulla pyritään löytämään vaihtoehtoisia työllistymismahdollisuuksia, jotta mahdollisimman moni pystyisi osallistumaan yhteiskunnan toimintaan ja tuntisi itsensä tärkeäksi.