Tämä sivusto on tukisivusto vammaisten työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi. Sivustolla on useita artikkeleita liittyen vammaisten työllistymisongelmiin, vammaisia koskeviin lakisäädöksiin Suomessa, erilaisiin vammaisten tukiyhdistyksiin ja EU-ohjelmiin sekä uhkapelialalle työllistymiseen. Artikkeleiden tarkoituksena on antaa tietoa ja siten tukea vammaisten työllistymistä.

Tukea työllistymisen haasteisiin

Useat vammaiset kohtaavat monenlaisia haasteita työllistymisessä. Suomen lain mukaan vammaisilla on oikeus tehdä työtä eikä heitä saa syrjiä työelämässä vammaisuutensa vuoksi. Esimerkiksi rekrytoinnissa tulee noudattaa tasa-arvoa. Lisää tietoa työllistymisen haasteista löytyy sivuston “Työllisyysongelmia”-osiosta. Vammaisia koskevista lainsäädännöistä lisätietoa saa “Lainsäädäntö Suomessa”-osiosta.

Erilaiset tukiyhdistykset ja EU-ohjelmat tarjoavat tukea vammaisten työllistymiseen ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseen. Tukiyhdistyksistä löytyy lisää tietoa “Tukea työllistymiseen” -osiosta ja EU:n tukiohjelmista “EU-ohjelmat”-osiosta.

Työllistymismahdollisuuksia voi löytyä yllättäviltäkin aloilta, kuten uhkapelialalta, jonne suomenkielisten työntekijöiden kysyntä on kovaa ja pysyvistä työntekijöistä on jatkuvasti pulaa. Sivuston artikkeleista saa lisätietoa uhkapelialan mahdollisuuksista.

Suomessa huono työllistyminen

Asiantuntijaorganisaatio Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry:n mukaan jopa kolmasosalla suomalaisista vammaisista on erinomainen tai hyvä työkyky ja yli puolella se on kohtalainen. Siitä huolimatta työikäisistä vammaisista palkkatöissä on vain noin 17-20 prosenttia. Monessa muussa Euroopan maassa määrä on huomattavasti korkeampi. Mahdollisuuksia vammaisten työllistymisen kehittämiseen löytyy siis varmasti.

Useimmat työkykyisistä vammaisista on halukkaita tekemään töitä, joten on ikävää, että työtä ei ole tarjolla ja työpaikkoja on hyvin hankala saada. Suurimpia esteitä vammaisten työllistymisessä on usein heihin kohdistuvat ennakkoluulot ja tietämättömyys. Työmarkkinat ja sosiaalisten tukijärjestelmien yhteensopivuus on usein huono, mikä aiheuttaa myös omat haasteensa työllistymiseen.

Vammaisten työllistymisen haasteellisuus ei ole ainoa ongelma. Työelämään päästyä töissä saattaa kohdata syrjintää tai jopa vammaisen hyväksikäyttöä, jolloin vammainen saa tehdystä työstä mitättömän korvauksen.

Tukea tarjoamalla annamme vammaisille paremman mahdollisuuden työllistyä ja elää normaalia elämää. Työ tuo monelle rytmin ja merkityksen elämään, joten työllistyminen, edes osa-aikaisesti, on tärkeää jokaiselle työkykyiselle.